Декларация за отказ от отговорност

Този отказ от отговорност („Декларация за отказ от отговорност“, „Споразумение“) е споразумение между Media Connection LTD („Media Connection LTD“, „нас“, „ние“ или „наша“)) и вие („Потребител“, „Вие“ или „Ваш“). Настоящият отказ от отговорност съдържа общите насоки, срокове и условия за използването на уебсайта http://mediaclub-bg.com и всеки от неговите продукти или услуги (общо наричани „уебсайт“ или „Услуги“).

Представяне

Всички възгледи, мнения и информация, представени на този уебсайт, отразяват възгледи, мнения и информация на Медия Клуб ООД, нейните създатели на съдържание или служители. Всички възгледи, мнения и информация не са предназначени да злоупотребяват с религия, етническа група, клуб, организация, фирма или отделно лице.

Съдържание и публикации

Нямате право да променяте, отпечатвате или копирате никоя част от уебсайта. Включването, на която и да е част от този сайт в друго произведение, независимо дали е в печатна или електронна или друга форма, или включването, на която и да е част от уебсайта в друг уеб сайт чрез вграждане или по друг начин, без изричното разрешение на Медия Клуб ООД, е забранено.

Реклама

Този уебсайт приема и излъчва форми на реклама. Рекламното пространство винаги ще бъде идентифицирано като такова.

Обезщетения и гаранции

Медия Клуб ООД гарантира точността, надеждността и изчерпателността на информацията и съдържанието, разпространявани чрез или свързани, изтеглени или достъпни на този уебсайт. Също така информацията, съдържаща се в Уебсайта подлежи на промяна по всяко време и без предупреждение.

Ние си запазваме правото да променяме „Декларацията за отказ от отговорност“ по всяко време, като промените влизат в сила ефективно след публикуване на актуализирана версия на уебсайта. Когато го направим, ще ви изпратим имейл, за да ви уведомим. Използването  на уебсайта от Вас след всякакви промени представлява и Вашето съгласие с промените.

Приемане на „Декларация за отказ от отговорност

Вие потвърждавате, че сте прочели тази „Декларация за отказ от отговорност“ и сте съгласни с всичките й условия. С достъпа до Уебсайта Вие приемате да бъдете обвързани от тази Декларация. Ако не сте съгласни да спазвате условията на тази Декларация, нямате право да използвате уебсайта.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно тази Декларация, моля, свържете се с нас на media@mediaclub-bg.com.

Този документ е актуализиран последно на 16 май 2018 година