За нас


Медия Клуб е независима медийна агенция. Основана през 1994 г., тя е една от първите медийни агенции в България. От 2016 г. Медия Клуб работи в партньорство с MediaPlus International (част от Serviceplan Group). Комбинацията от международен опит и познание и локална експертиза дават на Медия Клуб стратегическо предимство на Българския пазар. Експертното ни познание и връзката, която изграждаме между потребители, медии и брандове гарантира успеха на стратегиите ни, които носят измерими резултати за нашите клиенти.

Медийна сцена


Преглед на медийния пазар за 2023 г.
Download

Партньори

Изпълнението на ефективни интегрирани медийни кампании не само в България, но и на редица европейски пазари би било немислимо без подходящите партньори.
За медийни стратегии, творчески разработки и изпълнение на кампaнии в интернет работим в партньорство с Digital Connection – full-service агенция за онлайн обслужване.
За изпълнение на медийни стратегии на български рекламодатели в Европа си партнираме с Mediaplus International – най-голямата независима немска агенция.