За нас


Медия Клуб е независима медийна агенция. Основана през 1994 г., тя е една от първите медийни агенции в България. От 2016 г. Медия Клуб работи в партньорство с MediaPlus International (част от Serviceplan Group). Комбинацията от международен опит и познание и локална експертиза дават на Медия Клуб стратегическо предимство на Българския пазар. Експертното ни познание и връзката, която изграждаме между потребители, медии и брандове гарантира успеха на стратегиите ни, които носят измерими резултати за нашите клиенти.

Медийна сцена


Преглед на медийния пазар за Q1-Q3 2021 г.
Download

Партньори

Изпълнението на ефективни интегрирани медийни кампании не само в България, но и на редица европейски пазари би било немислимо без подходящите партньори.
За медийни стратегии, творчески разработки и изпълнение на кампaнии в интернет работим в партньорство с Digital Connection – full-service агенция за онлайн обслужване.
За изпълнение на медийни стратегии на български рекламодатели в Европа си партнираме с Mediaplus International – най-голямата независима немска агенция.